LandDesign
BG | EN

Образование

Лесотехнически университет
2000 - 2005 г. Магистър по ландшафтна архитектура

Строителен техникум "Ангел Попов", гр. В.Търново
1991-1995 г. Средно специално по парково строителство и озеленяване

Професионален опит

2006 - 2011 г. Технически ръководител и проектант в "Ленд Дизайн" ООД
2005 - 2006 г. Технически ръководител в "Байк Плюс" ООД

Copyright © 2012 All Rights Reserved;