LandDesign
BG | EN

Образование

Лесотехнически университет
2001 - 2006 г. Магистър по ландшафтна архитектура

Професионален опит

2007 - 2011 г. Проектант по ландшафта архитектура в "Ленд Дизайн" ООД

Членство в професионални организации

- член на КАБ - камара на архитектите в България

Лицензи и сертификати

- притежава Пълна Проектантска Правоспособност

Copyright © 2012 All Rights Reserved;