LandDesign
BG | EN

Образование
Лесотехнически университет
1990 – 1995 г. Магистър по ландшафтна архитектура

Професионален опит
2004 – 2012 г. Управител на фирма "Ленд Дизайн" ООД - ландшафтна архитектура
2000 – 2004 г. Управител на фирма "Стандарт проект" ООД - ландшафтна архитектура
1998 – 2000 г. Управител на фирма "Стандарт" ЕТ- ландшафтна архитектура
1995 – 1998 г. Технически ръководител и проектант в "ALD GARDEN" и "EKODAR"- ландшафтна архитектура

Членство в професионални организации
- член и съосновател на сдружение "Архитекти за София"
- член на управителният съвет на СЛА - съюз на ландшафтните архитекти
- член на КАБ - камара на архитектите в България

Лицензи и сертификати
притежава Пълна Проектантска Правоспособност

Copyright © 2012 All Rights Reserved;